תקנון ותנאי שימוש

 1. האתר הינו בבעלות "שולמן אסטרטגיה"
 2. האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד . 
 3. הגולש באתר מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לתנאים בתקנון.
 4. במידה ותנאי התקנון אינו מקובלים על הגולש, על הגולש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר.
 5. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 6. כל שימוש בתכנים באתר הינו באחריות הבלעדית של הגולש. 
 7. "שולמן אסטרטגיה" לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המפורסם באתר
 8. תוכן המפורסם באתר שייך ל "שולמן אסטרטגיה" בלבד והגולש אינו רשאי ליצור לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של "שולמן אסטרטגיה".
 9. עם מסירת פרטי הגולש באתר, מסכים בזאת הגולש כי "שולמן אסטרטגיה" יהיה רשאי לפנות לגולש באמצעות טלפון, דוא"ל ואמצעים אחרים. פרטי הגולש לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות על ידי גורמים נוספים או חברות אחרות ללא רשות.
 10. אחריות, אבטחה ופרטיות “שולמן אסטרטגיה" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של "שולמן אסטרטגיה" וספקים מטעמו שמורשים לכך. האתר הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה, יישארו חסויים ומאובטחים. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של “שולמן אסטרטגיה” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי “שולמן אסטרטגיה” ו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “שולמן אסטרטגיה”. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, “שולמן אסטרטגיה” לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. “שולמן אסטרטגיה” מתחייב כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, “שולמן אסטרטגיה” יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב “שולמן אסטרטגיה” ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי “שולמן אסטרטגיה” לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי "שולמן אסטרטגיה" צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
 11. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.